Financieringsplan voorbeeld

Een goed voorbeeld van een financieringsplan zorgt voor een snellere start van je totale financiële plan. Maar wat is een financieringsplan precies?

Wat is een financieringsplan?

Wat is een financieringsplan

Een volledig financieringsplan opstellen zonder goed voorbeeld is lastig. Daarom stellen wij een gratis financieringsplan voorbeeld voor je beschikbaar. Je kunt hier als ondernemer variërend van een eenmanszaak tot een BV je voordeel mee doen. Maar, laten we eerst kijken wat een financieringsplan precies is?

Een financieringsplan, soms ook financieringsbegroting genoemd, is een vast onderdeel van cijfermatige uitwerking van je ondernemingsplan. Voor de opstart van je onderneming zijn investeringen (weergegeven in je investeringsbegroting) nodig. Bijvoorbeeld in transportmiddelen, voorraad of onroerend goed. In een financieringsplan staat hoe je aan kapitaal komt om deze investeringen te gaan doen.

First things first

Financieringsbegroting voorbeeld

Onze tip is begin met het opstellen van een investeringsbegroting. Dan heb je overzichtelijk op papier staan wat je allemaal nodig hebt voor de start van je onderneming en wat de kosten precies zijn. Als je dit eenmaal in beeld hebt gebracht, ga je naar stap 2: het financieringsplan. 

In het financieringsplan ga je kijken hoeveel van de investeringen je zelf kunt dragen en waarvoor je bij derden moet aankloppen. Je financieringsplan geeft dus weer welke investeringen met eigen vermogen en welke met vreemd vermogen gefinancierd gaan worden. Simpel gezegd: in een financieringsplan staat waar het geld vandaan komt om de investeringen voor de start van je onderneming te kunnen doen.

Begrippen van het financieringsplan uitgelegd

Eigen vermogen

Financieringsplan-uitleg

Eigen vermogen bestaat onder andere uit eigen geld, maar ook uit (achtergestelde) leningen van familie en vrienden. Verder kan crowdfunding hieronder vallen. Ook ingebrachte middelen vanuit investerings- of participatiemaatschappijen kunnen tot eigen vermogen gerekend worden. Een gouden stelregel is dat je onderneming minimaal met ongeveer 30% eigen vermogen gefinancierd moet zijn. Dit is wel afhankelijk van de activiteit van je onderneming. Bijvoorbeeld kapitaalintensieve bedrijven in de industrie zijn gevoeliger voor schommelingen in de economie. Zij hebben hogere buffers nodig dan bijvoorbeeld een nagelstudio. De verhouding eigen vermogen ten opzichte van vreemd vermogen wordt solvabiliteit genoemd. Meer achtergrondinformatie over solvabiliteit kan je hier lezen. Een solvabiliteit van minimaal 30% zorgt voor een gezonde balans én is bovendien voor banken of kredietverstrekkers een belangrijke voorwaarde voor het verstrekken van leningen.

“Een gouden stelregel is dat je onderneming minimaal met ongeveer 30% eigen vermogen gefinancierd moet zijn.”

Vreemd vermogen

Bijsturen-businessplan

Vreemd vermogen bestaat uit de beschikbaar gestelde leningen van banken of andere kredietverstrekkers. In vreemd vermogen wordt onderscheid gemaakt tussen korte termijn schulden (bijvoorbeeld crediteuren of te betalen belastingen) en lange termijn schulden (bijvoorbeeld een hypotheek of een langlopende lening voor bedrijfsmiddelen). Zodra de termijn langer is dan één jaar, kan de schuld als langlopend worden gezien. Dit onderscheid moet je maken in je financieringsplan.

Financieringsplan voorbeeld PDF

Hieronder zie je een financieringsplan voorbeeld. Dit financieringsplan is afkomstig uit ons voorbeeld van een goed ondernemingsplan, dat je geheel gratis kunt downloaden. Dit kan je helpen bij het opstellen van je eigen ondernemingsplan. Lees ook zeker even onze 8 onmisbare tips voor het opstellen van een perfect ondernemingsplan. Download hier de PDF van ons financieringsplan voorbeeld:

financieringsbegroting voorbeeld

Ga je liever in Excel aan de slag met een compleet invulmodel voor je financiële plan?

Compleet invulmodel met automatische functies

Invulmodel voor je financiele plan

✓  Maak 3x sneller je financiele plan 
✓  Inclusief alle #6 relevante hoofdstukken

✓  Prognoses tot wel 3 jaar vooruit
✓  Grip op je cijfers

Invul model ondernemingsplan
×

Welkom ondernemer!

Heb je snel hulp nodig of een vraag? Klik hieronder en stuur mij een berichtje via WhatsApp. Ik zal zo snel mogelijk reageren.

×