Liquiditeitsprognose

Een liquiditeitsprognose voorbeeld is een essentieel onderdeel van je financiële plan. Lees hier alles wat je moet weten over een liquiditeitsprognose.

Wat is een liquiditeitsprognose?

Liquiditeitsbegroting voorbeeld

Een betrouwbare liquiditeitsprognose maken is essentieel voor het slagen van je eigen bedrijf. Met deze prognose maak je namelijk een liquiditeitsoverzicht van alle ingaande en uitgaande geldstromen. Dit is enorm belangrijke input voor bijvoorbeeld strategische keuzes wat betreft groei of investeringen en daarmee een vast onderdeel van je bedrijfsplan. Wij vertellen je graag alles wat je moet en wilt weten rondom liquiditeitsprognoses. Van uitleg tot achtergrond, van stappenplan tot een voorbeeld van een liquiditeitsprognose, alles om jou te helpen een goed en betrouwbaar financieel plan op te stellen voor je eigen bedrijf.

Liquiditeitsprognose: uitleg en betekenis

Liquiditeitsprognose uitleg en betekenis

Een liquiditeitsbegroting wordt vaak in één adem genoemd met een cashflow– of liquiditeitsprognose. Deze drie begrippen betekenen grofweg hetzelfde. Een liquiditeitsbegroting is een overzicht van alle vermoedelijke ontvangsten en betalingen in een bepaalde periode. Vermoeddelijk? Ja, het gaat dus inderdaad over toekomstige ontvangsten en betalingen. Ontvangsten zijn bijvoorbeeld inkomsten uit de verkoop van je product of dienst en betalingen zijn bijvoorbeeld inkoop, salarissen van personeel en huur van je bedrijfspand.

Onze voorkeur is om een maandelijkse periode aan te houden voor je liquiditeitsbegroting. Bij een maandelijkse periode heb je namelijk een beter en gedetailleerder liquiditeitsoverzicht, waardoor je tevens meer inzicht hebt in de cijfers van je bedrijf. Andere opties zijn om de liquiditeitsbegroting op te stellen per kwartaal of zelfs per jaar. Echter zie je dan niet in één oogopslag of je iedere maand voldoende cash hebt om je facturen te betalen, om grondstoffen in te kopen of om te investeren in bijvoorbeeld een bestelbus of een verbouwing. Met een liquiditeitsprognose kan je dus een vinger aan de pols houden op financieel gebied.

Een betrouwbare liquiditeitsbegroting maken is dus essentieel voor een goede financiële besturing van je bedrijf. Zodra blijkt dat je aan het eind van de maand te weinig liquide middelen overhoudt, kan je de rekeningen niet meer betalen en staat de toekomst van je bedrijf op het spel. Met het opstellen van een liquiditeitsbegroting signaleer je die mogelijke krapte tijdig en kan je passende maatregelen nemen. De geplande investeringen in een bestelbus of een verbouwing kun je dan bijvoorbeeld met 6 maanden uitstellen, als uit je liquiditeitsoverzicht blijkt dat je dan wél voldoende cash hebt om te investeren.

Waarom moet je een liquiditeitsprognose maken?

Liquiditeitsprognose maken

Wij adviseren iedere ondernemer, en starters in het bijzonder, om een liquiditeitsoverzicht op te stellen. Bij starters zijn de aanwezige reserves vaak niet heel groot en de opstartkosten van een nieuw bedrijf zijn lastig te overzien. Verder vallen kosten 9 van de 10 keer hoger uit dan verwacht. Met een goede liquiditeitsprognose voorkom je dat, omdat je daarmee een veel beter beeld van de totale kosten hebt. Het is aan te raden om je liquiditeitsprognose in Excel of specialistisch boekhoudpakket te maken. Daarmee creëer je immers een helder en werkbaar overzicht, niet alleen nu, maar ook in de toekomst.

Bij het aangaan van een financiering bij de bank of bij gebruik van alternatieve financieringsvormen zoals crowdfunding, is een liquiditeitsbegroting een voorwaarde. Zonder goede prognose krijg je namelijk geen financiering. Bij een sluitende liquiditeitsprognose toon je aan dat er aan het eind van de maand voldoende cash is om de rente en aflossing te betalen. Dat scheelt een hoop gedoe. Kom je er achter dat er onvoldoende middelen overblijven? Stuur dan bij. Kijk naar zaken die je kunt veranderen waardoor er wél voldoende cash overblijft aan het eind van de maand. Voorbeelden zijn het nemen van een rekening-courant, je betalingstermijn verlengen van 30 naar 35 dagen of korting geven als debiteuren sneller betalen.

Stappenplan voor een goede liquiditeitsprognose

Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting

Het is goed om je te beseffen dat er verschil zit in kosten en uitgaven, en in inkomsten en opbrengsten. Dit is belangrijk voor het juist kunnen opstellen van een liquiditeitsbegroting. Het verschil is als volgt:

Inkomsten vs. ontvangsten

Aantoonbaar-goede-plannen

In je liquiditeitsoverzicht maak je een onderscheid tussen inkomsten en ontvangsten. Inkomsten krijg je door je product of dienst te verkopen. Bijvoorbeeld het verkopen van een tweedehands auto of een kopje koffie in je café. Verkopen wil niet zeggen dat je het geld direct ontvangt. Inkomsten gaan over naar ontvangsten op moment van betaling. Zo kan de betaling van de verkoop van de tweedehandsauto wel twee maanden liggen na moment van verkoop, afhankelijk van de gemaakte afspraken. Bij de koffie is het moment van inkomsten en ontvangsten nagenoeg gelijk omdat de klant direct afrekent in je winkel.

Kosten vs. uitgaven

Liquiditeitsoverzicht

Wanneer je een liquiditeitsbegroting maakt, maak je een onderscheid tussen kosten en uitgaven. Stel dat je nieuwe kappersstoel koopt voor in je kapperszaak. Op het moment dat je de kappersstoel koopt en hiervoor een factuur ontvangt, wordt het gezien als kosten. Je hebt dan een schuld ten opzichte van de leverancier. De kosten gaan ten laste van je resultatenrekening. Zodra je de factuur daadwerkelijk gaat betalen, veranderen je kosten pas in uitgaven. Uitgaven gaan dus daadwerkelijk van je rekening af.

Voorbeeld liquiditeitsprognose in PDF

Hieronder is onze voorbeeld liquiditeitsprognose te zien. Het is afkomstig uit ons voorbeeld ondernemingsplan voor een horeca onderneming. Je kan het voorbeeld gratis downloaden en gebruiken ter inspiratie voor je eigen liquiditeitsbegroting.

Liquiditeitsprognose voorbeeld

Liever in Excel aan de slag met een compleet invulmodel voor je financiële plan?

Compleet invulmodel met automatische functies

Invulmodel financieel plan

✓  Investeringsplan
✓  Financieringsplan

✓  Exploitatieprognose
✓  Liquiditeitsprognose

✓  Fraaie grafieken en tabellen
✓  Alles is aanpasbaar in Excel
✓  Direct downloaden en aan de slag

 

Invul model ondernemingsplan
×

Welkom ondernemer!

Heb je snel hulp nodig of een vraag? Klik hieronder en stuur mij een berichtje via WhatsApp. Ik zal zo snel mogelijk reageren.

×