Destep-analyse-voorbeeld

DESTEP-analyse

De DESTEP-analyse is een vast onderdeel van je ondernemingsplan of pitchdeck. Maar wat is een DESTEP-analyse nu precies? En hoe kan jij er een maken voor je eigen bedrijf? In dit artikel leggen we je alles uit wat je wilt weten van de DESTEP-analyse en gegeven we je een handig voorbeeld:

DESTEP-analyse betekenis

DESTEP analyse betekenis

Iedere organisatie heeft te maken met een omgeving waarin ze opereert. Denk bijvoorbeeld aan de markt die je bedient zoals de horeca, bouw of online als webshop. Iedere markt heeft weer zijn eigen specifieke factoren en elementen. Deze factoren in de markt hebben invloed op je bedrijf, zowel in positieve- als negatieve zin.

De DESTEP-analyse is een manier om deze factoren voor jouw bedrijf in kaart te brengen. DESTEP is een acroniem dat staat voor demografisch, economisch, sociaal-cultureel, ecologisch en politiek. Je bedrijf wordt beïnvloed door al deze macro-factoren, of je nu wilt of niet: als bedrijf of individu kan je hier geen verandering in aanbrengen. Het is daarom goed om deze factoren voor jouw bedrijf inzichtelijk te maken én een strategie te bedenken hoe je hier voordeel uit haalt in de markt. Dit is het belangrijkste doel van een goede DESTEP-analyse!

DESTEP-model: uitleg en voorbeelden

We zullen nu de zes factoren van de DESTEP-analyse verder uitleggen met voorbeelden en tips per factor.

Demografisch

Geef hier weer welke demografische factoren van belang zijn voor jouw bedrijf. Denk hierbij bijvoorbeeld aan populatie, leeftijdsopbouw of kenmerken in de samenstelling van je doelgroep. Dit is van belang om bijvoorbeeld de omvang van je potentiele markt te onderbouwen. Demografische factoren bepalen in grote mate in welke markt je potentiële klant aanwezig zal zijn. Bij het CBS of Statline is veel van deze informatie voorhanden over de demografische factoren van de Nederlandse bevolking. Bijvoorbeeld als jij je met je restaurant richt op de doelgroep van tweeverdieners in de leeftijdscategorie van 25 tot 35 jaar, dan is het handig om geografisch in Nederland te weten waar deze doelgroep (voldoende) gevestigd is. 

demografisch destep analyse
economisch destep model

Economisch

Hier breng je de economische factoren van je doelgroep in beeld. Denk bijvoorbeeld aan het gemiddelde inkomen, inkomstenverdeling of het besteedbaar budget van je klant. Macro-economische factoren bepalen veelal koopkracht, waarbij het belangrijk is om deze trends te schetsen. Groei van het nationaal inkomen levert bijvoorbeeld voor veel particulieren een hoger inkomen op en heeft daarmee een positief effect op de koopkracht. Bepaalde doelgroepen kunnen het ook lastig hebben (bijvoorbeeld door COVID), zodat je hier rekening mee kunt houden.

Sociaal-cultureel

Dit zijn factoren die met de cultuur, sociale normen en waarden van een land of afzetgebied te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan levensstijl, religie, gedrag of sociale trends die van invloed zijn op je bedrijf. Een voorbeeld hiervan is Scandinavië, waar een gezonde en vitale levensstijl in de afgelopen decennia erg belangrijk is geworden. Het zal daarom vragen oproepen als jij een ongezonde snacklijn wilt gaan starten, specifiek gericht op de Scandinavische afzetmarkt.

sociaal cultureel destep
technologisch destep ondernemingsplan

Technologisch

Technologische trends zijn vaak de motor achter veel innovatieve bedrijven. Het is daarom enorm belangrijk om goed in beeld te brengen welke technologische ontwikkelingen impact hebben op je product of dienst. Beschrijf daarom de mate van innovatie, adoptievermogen en trends onder je doelgroep. Hoe ga je bijvoorbeeld je potentiële doelgroep benaderen, is dat online of offline? Of heb je een combinatie van beide nodig? Deze technologische ontwikkelingen kunnen zowel een kans, als een bedreiging zijn voor je toekomstige bedrijf.

Bijvoorbeeld kan het openen van een webshop een enorme kans zijn om een groter publiek aan te spreken, dat vanwege de locatie niet naar je fysieke winkel kan komen. Wellicht sluit dit veel beter aan bij het koopgedrag en voorkeuren van je doelgroep. Let wel dat dit ook impact heeft op je bedrijfsvoering, want je moet online klanten wel kunnen helpen qua bestellen, bezorgen, online afrekenen, service etc.

 

Ecologisch

De aandacht voor milieu, duurzaamheid en circulaire economie is in de afgelopen jaren flink toegenomen. Het is dus belangrijk om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Beschrijf welke ecologische trends van invloed zijn op je (toekomstige) onderneming. Graadmeters hiervoor zijn impact op natuurlijke bronnen of het klimaat. Hoe ga jij om met het feit dat consumenten in toenemende mate producten kopen bij bedrijven die rekening houden met natuur en maatschappij? Bijvoorbeeld een nieuw bedrijf dat met hun product natuurlijke hulpbronnen uitput, in plaats van behoud of verrijkt, heeft weinig bestaansrecht in de toekomst toe vanwege de veranderende publieke opinie.

ecologisch destep model
politiek destep analyse

Politiek

Wet- en regelgeving vanuit de overheid of EU kan van invloed zijn op je bedrijfsvoering. Zo kan de overheid bijvoorbeeld invloed uitoefenen op het prijsniveau, inkomensverdeling, arbeidsmarkt, economische groei, etc. Wees goed op de hoogte van wat er speelt, aangezien veranderende wet- en regelgeving zowel een kans als een bedreiging kan zijn. 

““When something is important enough, you do it even if the odds are not in your favor.”
Elon musk
Elon Musk
CEO Tesla, Space-X en SolarCity

Tips uitwerken DESTEP-analyse

Een DESTEP-analyse maak je als onderdeel van je marketingplan, wat weer een onderdeel is van je ondernemingsplan. Resultaten van de DESTEP zijn weer input voor je SWOT-analyse.

Een DESTEP-analyse start vaak met een brainstorm. Vraag jezelf bij elke factor af welke zaken invloed uitoefenen op je organisatie. Dit zorgt voor focus en voor het invullen van de analyse met enkel relevante zaken.

Benoem niet alleen de macro-factoren die spelen, maar maak concreet waarom deze ontwikkelingen relevant zijn voor je organisatie. Dus niet: ‘we zien een vergrijzing in Nederland optreden’, maar ‘we verwachten een tekort aan zorgpersoneelstekort als gevolg van de vergrijzing, wat een omzetboost geeft voor onze diensten’.

Wees concreet! Hoe concreter je ontwikkelingen beschrijft en gebruikt als onderbouwing hoe deze ontwikkelingen van invloed zijn op je bedrijf, hoe concreter je conclusies zullen zijn.

Wat is het doel van een DESTEP-analyse?

Wat is het doel van een destep analyse

Zoals gezegd beschrijft de DESTEP-analyse de (macro) omgeving waarin je bedrijf opereert. Verder zoek je naar relevante trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op je bedrijf. Bijvoorbeeld de transitie naar duurzame producten, bewuster eten met minder vlees of de energietransitie. De DESTEP-analyse is een manier om al deze relevante factoren in kaart te brengen. 

Het belangrijkste doel van een goede DESTEP-analyse is dat je als ondernemer weet in welke markt je bedrijf actief is en waar de kansen en eventuele bedreigingen liggen. Je kunt hierop inspelen nog vóór je begint met ondernemen en dat is wel zo handig. Je kunt  bijvoorbeeld in je marketinguitingen bewust aansluiten bij bepaalde trends om een breed publiek aan te spreken. Een typisch voorbeeld van goed voorbereid van start. 

Waarom maak je een DESTEP-analyse?

Waarom een destep analyse

In de eerste plaats maak je een DESTEP model voor jezelf. Als ondernemer is inzicht de markt waarin je bedrijf actief is, essentieel voor toekomstig succes. Je kunt inspelen op kansen die zich voordoen en je wapenen tegen bedreigingen door vooraf een goed plan te maken. 

Daarnaast is een DESTEP-analyse een vast onderdeel van je ondernemingsplan. Je brengt dus voor bijvoorbeeld banken, investeerders of crowdfundingpartijen in beeld hoe de markt eruit ziet. Je beschrijft dat je weet waar de kansen liggen en welke trends en ontwikkelingen van belang zijn om te weten. Je neemt dus derden goed mee in je plannen door een goede DESTEP-analyse uit te werken. 

Zet je na de DESTEP ook de volgende stap met je bedrijf?

Start dan met het schrijven van een compleet ondernemingsplan. Gebruik dit plan als een routekaart tot succes. Verwerk je DESTEP-analyse en voeg deze samen met alle andere belangrijke hoofdstukken om tot jouw masterplan te komen. Creëer voor jezcelf overzicht en laat je niet verrassen door de concurrentie. Dit masterplan helpt jou om de juiste strategie voor je eigen bedrijf te maken. 

pijl rechts

Maak een professioneel ondernemingsplan,
zonder gedoe.

Ondernemingsplan-template

Ga na je DESTEP-analyse aan de slag met stap 2: je ondernemingsplan. Je maakt een vliegende start met je ondernemingsplan met behulp van deze template. Alle relevante hoofdstukken staat hierin, klaar om gevuld te worden in standaard Word. Inclusief gedetailleerd Financieel Plan in Excel. Bespaar veel tijd en maak snel een professioneel ondernemingsplan.

0
Ondernemers gingen je voor

9,2 beoordeling

×

Welkom ondernemer!

Heb je snel hulp nodig of een vraag? Klik hieronder en stuur mij een berichtje via WhatsApp. Ik zal zo snel mogelijk reageren.

×