Hulp nodig?

Veelgestelde vragen

Bekijk hier de veelgestelde vragen over je ondernemingsplan. Je lees alles in deze FAQ!

Ga uit van ongeveer 3 weken voor een volledig plan. Het proces gaat als volgt. We starten met een persoonlijk gesprek om alle informatie te verzamelen, vervolgens gaan we aan de slag. Na ongeveer 1 tot 2 weken ontvang je het eerste conceptplan. Je krijgt dan de kans om op- of aanmerkingen te geven op het plan. De opmerkingen verwerken we in het definitieve plan, dat je na ongeveer 3 weken opgestuurd krijgt. In overleg kunnen we kijken naar de mogelijkheden om dit wat te verkorten.

De kosten van een traject zijn afhankelijk van het doel van uw ondernemingsplan, de specifieke wensen en het soort traject dat u wilt afnemen. Een controle van je ondernemingsplan is er al vanaf 299,- euro, een financieel plan vanaf 499,- euro en een compleet ondernemingsplan vanaf 1.199,- euro. Dit zijn inderdaad scherpe prijzen. Door onze jarenlange ervaring weten we precies hoe een goed ondernemingsplan eruit ziet. We schrijven daarom een to-the-point ondernemingsplan, dat altijd maatwerk is en passend voor jouw gekozen doel. Hierdoor kunnen we de kosten laag houden en de prijs scherp. Een goede prijs-kwaliteit verhouding dus waar jij als (startende) ondernemer je voordeel mee kunt doen!

Wij vinden het belangrijk dat het ondernemingsplan een co-productie is tussen ons en de ondernemer. De ondernemer brengt zijn of haar persoonlijke expertise in over de markt, het businessmodel en financials en wij voegen daar onze professionele kennis bij van het schrijven van ondernemingsplannen. We hebben je dus hard nodig om het verhaal zo goed mogelijk op papier te krijgen. Zo blijft het ondernemingsplan helder en begrijpelijk voor de ondernemer, zodat je ook later het ondernemingsplan kunt bijstellen indien nodig.

Een voorbereid mens telt voor twee. Zeker als startende ondernemer is een goede voorbereiding essentieel voor het laten slagen van je bedrijf. Wist je dat uit onderzoek blijkt dat ondernemers die een ondernemingsplan schrijven 70% meer kans hebben op succes? Een goed ondernemingsplan helpt je dus bij de opstart van je bedrijf, maar daarna zul je het als ondernemer zelf moeten doen. Daar hebben wij alle vertrouwen in!

Als (startende) ondernemer zul je vaker tegen kosten aanlopen die nodig zijn om je bedrijf op te starten. Dit snappen wij maar al te goed. Daarom kun je bij ons 50% vooraf en 50% achteraf betalen bij oplevering van je ondernemingsplan. Je kunt dit gemakkelijk via Ideal betalen aan ons. Wil je een andere betalingsafspraak maken? Neem dan even contact met ons op.

Heb je een andere vraag? Schroom niet en neem even contact met ons op. We denken graag met je mee!

In een ondernemingsplan beschrijf je op gedetailleerde wijze hoe jouw toekomstige bedrijf eruit gaat zien. Je legt o.a. uit welke dienst of product je gaat leveren, hoe je dat in de markt gaat zetten en welke investeringen daarvoor nodig zijn. Je ondernemingsplan kan je daarmee zien als een routekaart voor je te starten bedrijf.

Je maakt een ondernemingsplan in de eerste plaats voor jezelf. Het geeft je inzichten, houvast en richting voor je te starten bedrijf. Maar als je extern kapitaal voor je bedrijf nodig hebt zoals banken of investeerders, zullen zij ook altijd een ondernemingsplan verlangen om te zien welk risico ze lopen. Je kunt anderen dus makkelijk informeren met een ondernemingsplan. Je leest hier extra tips.

Een ondernemingsplan is niet verplicht om een onderneming te starten, maar het kan zijn dat andere partijen hierom vragen. Als je financiering gaat ophalen, stellen banken of investeerders een ondernemingsplan vaak als eis. Hierin zit bijvoorbeeld een goed uitgewerkt financieel plan.

Als startende ondernemer is het belangrijk dat je alles goed op een rijtje hebt voor je toekomstige bedrijf. Toch kan het handig zijn om wat hulp te krijgen met je ondernemingsplan, van bijvoorbeeld experts op dit gebied. Zo hoef je het wiel niet opnieuw uit te vinden. Vanuit jarenlange ervaring helpen wij je graag verder.

Je maakt een vliegende start met je eigen ondernemingsplan door een goed voorbeeld te gebruiken. Wij hebben een voorbeeld ondernemingsplan voor je geschreven van koffiebar Tutti. Je kunt dit voorbeeld ondernemingsplan hier gratis en vrijblijvend downloaden

Om een goed ondernemingsplan te schrijven is het handig om gestructureerd te werk te gaan. Gebruik daarom deze tips en dit handige stappenplan om in 9 simpele stappen tot een goed ondernemingsplan te komen.

Een ondernemingsplan is onmisbaar voor iedere startende ondernemer. Je doet er dus goed aan een uitgewerkt ondernemingsplan te maken. Lees hier uit welke onderdelen een ondernemingsplan bestaat en welke tips per hoofdstuk belangrijk zijn.

Een goed ondernemingsplan kent een vaste opbouw. Het bestaat grofweg uit drie onderdelen: een beschrijving van jezelf als ondernemer, een hoofdstuk over je onderneming en beschrijving van je dienst en een financieel plan. Lees hier in meer detail wat belangrijk is in de verschillende hoofdstukken van je ondernemingsplan.

Een ondernemingsplan is een must voor startende ondernemers. Om je goed op weg te helpen kan het handig zijn om een stappenplan te gebruiken. Bijvoorbeeld hoe je in 9 simpele stappen tot een compleet ondernemingsplan komt.

Een ondernemingsplan geeft je als startende ondernemer inzicht in de haalbaarheid van je bedrijf. Hierdoor maak je onderbouwde keuzes en start je met een goede voorbereiding. Ook is een ondernemingsplan noodzakelijk als je financiering wilt ophalen, bij bijvoorbeeld banken of investeerders. 

De DESTEP-analyse gebruik je om vanuit marketingperspectief te kijken in welke omgeving je bedrijf gaat acteren en hoe je hierop inspeelt. Dit geeft je waardevolle inzichten voor bijvoorbeeld je SWOT-analyse.

Op elk van de zes gebieden inventariseer je welke trends en ontwikkelingen voor jouw bedrijf relevant zijn en beschrijf hierbij de belangrijkste kansen en bedreigingen. Dit geeft je een basis om je Porter-analyse en verder in te vullen.

Je kunt de confrontatiematrix zien als een onderdeel van je SWOT-analyse waarbij je sterke en zwakke punten “confronteert” met kansen en bedreigingen. Dit geeft belangrijke input voor de strategie van je bedrijf en de keuzes die je hierin kunt maken.

Macro ontwikkelingen gebeuren in de markt zonder dat je daarop invloed kan uitoefenen. Dit zijn bijvoorbeeld landelijke trends zoals vergrijzing, economische groei (of krimp) of de werkeloosheid. Je hebt met deze ontwikkelingen te maken als bedrijf, waardoor je hier ook van kunt profiteren.

Je hoeft tegenwoordig echt niet meer met een leeg A4tje te beginnen. Handiger is om met een vaste template te beginnen, waarin een complete lay-out is opgenomen van een ondernemingsplan. Je kunt deze template ondernemingsplan hier bekijken.

Een template ondernemingsplan is een compleet invulmodel met daarin alle relevante hoofdstukken voor je eigen ondernemingsplan. Je krijgt handige tips en voorbeelden. Dit scheelt je veel tijd. Je kunt de ondernemingsplan template hier downloaden.

Een missie of “mission statement” beschrijft wat een bedrijf wil bereiken. Een missie geeft antwoord op de vraag ‘waarom’ je bedrijf bestaat en gaat over de identiteit in het hier en nu. Een visie gaat meer over het toekomstperspectief dat je wilt gaan bereiken en gaat dus over de lange termijn doelstellingen en het geeft daarmee richting aan de keuzes, activiteiten en werkwijzen van je bedrijf  maakt.

Een missie gaat over de identiteit van een organisatie. Dit zijn onder meer hoe je bedrijf waarde toevoegt aan je klanten, (samenwerkings)partners en aandeelhouders.

Een visie gaat over het langetermijnperspectief dat je nastreeft met je organisatie over 5-10 jaar. Een visie geeft dus richting aan de keuzes die je bedrijf maakt en vanuit welke gedachten en overtuigingen je dit doet. 

en financieel plan is de cijfermatige uitwerking van je ondernemingsplan. Een financieel plan bestaat altijd uit een aantal vaste onderdelen om je ondernemingsplan te onderbouwen met cijfers, bijvoorbeeld een investeringsplan, financieringsplan, exploitatiebegroting en liquiditeitsprognose.

Je maakt een goed financieel plan door de juiste structuur en uitwerking te hanteren. Zorg dat je voldoende financiële details opneemt en de relevante hoofdstukken hanteert in je financieel plan. Als je goed van start wilt gaan, dan kan je het beste beginnen met een complete template zodat je precies weet wat je moet gaan vullen in je financiële plan.

Een financieel plan is vaak niet verplicht, maar het is wel verstandig om als startende ondernemer te weten hoe je financiële huishouding eruit gaat zien van je bedrijf. Zo heb je voor jezelf inzicht in wat je kunt uitgeven, wanneer je kunt investeren en hoeveel winst je overhoudt.

Je geeft in een investeringsplan weer hoeveel kapitaal er nodig is om jouw onderneming op te starten. Denk hierbij aan bedrijfsmiddelen die je moet aanschaffen, zoals een auto, laptop, bedrijfspand of voorraad. In een investeringsplan staat een compleet overzicht van wat deze investeringen gaan kosten en waarom ze noodzakelijk zijn voor jouw onderneming.

Als je gaat starten met het maken van een investeringsplan, dan is een goed voorbeeld wel zo handig. Je kan op deze pagina een goed investeringsplan voorbeeld vinden dat volledig is uitgewerkt. Zo bespaar je tijd en ga je direct snel van start.

Als je bijvoorbeeld financiering of investering gaat ophalen, dan is een investeringsplan verplicht om op te nemen in je financiële plan. Geldverstrekkers zullen immers willen weten welke investeringen je van plan bent om te gaan doen en wanneer deze gaan plaatsvinden.

In de exploitatiebegroting of exploitatieprognose maak je inzichtelijk welke omzet je moet halen om de kosten te dekken en winst maken. Je zet dus voor een bepaalde periode, meestal per maand, kwartaal of jaar, op een rijtje hoe je omzet tot stand komt en welke kosten je voor die periode hebt.

Als je gaat starten met het maken van een exploitatiebegroting, dan is een goed voorbeeld wel zo handig. Je kan op deze pagina een goed exploitatieprognose voorbeeld vinden dat volledig is uitgewerkt. Zo bespaar je tijd en ga je direct snel van start.

Als je bijvoorbeeld financiering of investering gaat ophalen, dan is een exploitatiebegroting verplicht om op te nemen in je financiële plan. Geldverstrekkers zullen immers willen weten of je bedrijf voldoende winstpotentieel heeft en of je zodoende rente en aflossing kan betalen.

Een financieringsplan, soms ook financieringsbegroting genoemd, is een vast onderdeel van cijfermatige uitwerking van je ondernemingsplan. Voor de opstart van je onderneming zijn investeringen (weergegeven in je investeringsbegroting) nodig. Bijvoorbeeld in transportmiddelen, voorraad of onroerend goed. In een financieringsplan staat hoe je deze investeringen gaat financieren.

Als je gaat starten met het maken van een financieringsplan, dan is een goed voorbeeld wel zo handig. Je kan op deze pagina een goed financieringsplan voorbeeld vinden dat volledig is uitgewerkt. Zo bespaar je tijd en ga je direct snel van start.

Als je bijvoorbeeld financiering of investering gaat ophalen, dan is een financieringsplan verplicht om op te nemen in je financiële plan. Geldverstrekkers zullen immers willen weten welke investeringen je wilt gaan doen voor je bedrijf en hoe je deze gaat financieren. Let bijvoorbeeld op een gezonde verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen. 

Een betrouwbare liquiditeitsprognose maken is essentieel voor het slagen van je eigen bedrijf. Met deze prognose maak je namelijk een liquiditeitsoverzicht van alle ingaande en uitgaande geldstromen. Dit is enorm belangrijke input voor bijvoorbeeld strategische keuzes wat betreft groei of investeringen en daarmee een vast onderdeel van je bedrijfsplan.

Als je gaat starten met het maken van een liquiditeitsprognose, dan is een goed voorbeeld wel zo handig. Je kan op deze pagina een goed liquiditeitsprognose voorbeeld vinden dat volledig is uitgewerkt. Zo bespaar je tijd en ga je direct snel van start.

Als je bijvoorbeeld financiering of investering gaat ophalen, dan is een liquiditeitsprognose verplicht om op te nemen in je financiële plan. Geldverstrekkers zullen immers willen weten of je voldoende omzet en cashflow kunt genereren om rente en aflossing te kunnen betalen.

Het vijfkrachtenmodel van Porter is bedacht door Michael Porter in 1978 en heeft als doel het winstpotentieel van bedrijven te bepalen op basis van marktomstandigheden. Wij noemen dit winstpotentieel ook wel de succeskans van je bedrijf, bijvoorbeeld als je net pas gestart bent met ondernemen.

Porter heeft de volgende vijf krachten geïdentificeerd die je winstpotentieel beïnvloeden: de macht van leveranciers, de macht van afnemers, de mate waarin substituten en complementaire goederen verkrijgbaar zijn, dreiging van nieuwe toetreders tot de markt en de interne concurrentie van spelers op de markt. Lees hier meer over het Porter model.

Als je gaat starten met het maken van een Porter Analyse, kijk dan even op deze pagina. Wij hebben een volledig voorbeeld uitgewerkt van een complete Porter analyse, inclusief de vijfkrachten in de markt.

×

Welkom ondernemer!

Heb je snel hulp nodig of een vraag? Klik hieronder en stuur mij een berichtje via WhatsApp. Ik zal zo snel mogelijk reageren.

×